Biedru kopsapulce 19/02/2022

2022. gada 19. februārī Zoom platormā notika pirmā DiMVA biedru kopsapulce. Sapulcē piedalījās 12 dalībnieki.

Karīna Beinerte, DiMVA valdes priekšsēde, sapulci uzsāka ar īsu uzrunu, pēc kuras katrs dalībnieks iepazīstināja ar sevi, pastāstīja par savu profesionālo nodarbošanos, un kāpēc pievienojās DiMVA. Jauni draugi, iespējas iegūt jaunas prasmes un zināšanas, piedalīties semināros un konferencēs, darba pieredzes apmaiņa  tika minēti kā vieni no galvenajiem iemesliem kāpēc pievienoties DiMVA.

Turpinājumā Ieva Kontrerasa, DiMVA grāmatvede, iepazīstināja ar finanšu atskaiti par 2021. gadu. Tika izziņota iespēja pieteikšanās revidenta amatam, bet neviens no klātesošajiem nepieteicās. Aicinām šo iespēju apsvērt un pieteikties.

Inga Grēbere, DiMVA valdes vicepriekšsēde,  dalījās ar prezentāciju par aizvadītajiem un plānotajiem apvienības projektiem. Karīna Beinerte, DiMVA valdes vārdā, izteica  īpašu pateicību Elīnai Kolodinai, Lāsmai Wisper, Simonai Zelčai un Litai Zālītei par īpaši aktīvu dalību un ieguldījumu organizācijas attīstībā.

Sapulces noslēgumā biedrības biedri dalījās ar idejām un ieteikumiem par to, kā varētu uzlabot DiMVA darbību, kā arī izvirzīja aktuālas tēmas turpmākajiem semināriem un lekcijām. Neoficiālā daļā klātesošie turpināja sarunas brīvā gaisotnē un dalījas ar savām ikdienas un darba izaicinājumiem. Aicinām jaunus interesentus pievienoties DiMVA!

Neliels ieskats uz DiMVA darbību no 2020.gada līdz 2021.gada oktobrim
DiMVA laika josla no 2021.gada oktobra līdz februārim

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *