Valde 2022-2024

Karīna Beinerte

Valdes priekšsēde

Karīna ir bērnu un pusaudžu psihiatrijas rezidente Modslija Hospitālī (Maudsley Hospital), Lielbritānijā. Viņa ir beigusi Rīgas Stradiņa universitātes Medicīnas Fakultāti un rezidentūru psihiatrijā iziet Londonā. 

Karīna ir viena no Diasporas māsu un vecmāšu apvienības iniciatorēm un veidotājām. Viņu interesē latviešu diasporas mediķu iesaiste Latvijas tautsaimniecībā un attīstībā. Karīna aktīvi darbojas arī Latviešu ārstu un zobārstu apvienībā.

 2021. gadā Karīna organizēja DiMVA un Latvijas Māsu asociācijas kopīgo konferenci un četru semināru sēriju par līderību un pētniecības nozīmi māsu un vecmāšu profesijās.

Brīvajā laikā Karīnai patīk spēlēt galda spēles, lasīt grāmatas, kā arī aktīvas nodarbes pie dabas. 

Lāsma Wisper

Lāsma ir ieguvusi bakalaura grādu sabiedrības veselības joma Rīgas Stradiņa universitātē un turpinājusi studijas maģistrantūrā Kristianstad universitātē Zviedrijā. Papildus tam, Lāsma ir ieguvusi pediatrijas māsas kvalifikāciju Vācijā, kur viņa pašlaik strādā klīniskās DRG kodēšanas jomā. 

Lāsmai ir svarīgi sekot līdzi māsu profesijas aktivitātēm ne tikai lokālā un nacionālā līmenī, bet arī starptautiskā līmenī. Īpaši tuvas viņai diabēta pacientu aprūpe, māsu izglītības, kā arī primārās aprūpes pakalpojumu klāsta palielināšana un pieejamības veicināšana. 

Brīvajā laikā Lāsma pavada laiku kopā ar ģimeni, rūpējās par kaķiem, kā arī ceļo.

Ieva Kontrerasa

Grāmatvedis

Ieva ir autorizēta vecmāte un medmāsa Norvēģijā. Viņa strādā Oslo Universitātes slimnīcā (Oslo Universitetssykehus).

Savu  vecmātes izglītību viņa ieguva Rīgas 1. medicīnas skolā. Pēdējos septiņpadsmit gadus viņa strādā sieviešu veselības aprūpē Norvēģijā, pārsvarā tas ir darbs ar sievietēm un ģimenēm grūtniecības laikā, dzemdībās un pēcdzemdību periodā. Ievai ir arī Norvēģijā iegūta zīdīšanas speciālista papildizglītība. Neatkarīgi no vecmātes darba, Ievai ir pieredze arī  māsu darbā ar geriatrijas un demences pacientiem.

Ieva piedalās darba grupā, kura izstrādā un atjauno  Norvēģijas Valsts politikas vadlīnijas  par dabīgu dzemdību aprūpi.

Diaporas māsu un vecmāšu apvienībai Ieva pievienojās jau organizācijas dibināšanas laikā. Viņa iestājas par grūtnieču un dzemdētāju  tiesībām Latvijā.

Paralēli darbam medicīnā, Ieva nodarbojas ar latviešu valodas, kultūras un nemateriālā mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu latviešu diasporā. Viņa ir latviešu valodas un mūzikas skolotāja nedēļas nogales skoliņā Levantes reģionā Spānijā, kā arī diasporas folkloras kopas “Ābolīši” vadītāja. 2021/2022 mācību gadā Ieva iegūst izglītību Latvijas Universitātes Diasporas skolotāju programmā.

Dace Dimza – Jones

Dace ir ieguvusi sabiedrības veselības bakalaura grādu Rīgas Stradiņa universitātē un strādā kā klīnisko pētījumu biznesa attīstības vadītāja Lielbritānijas valsts klīniskās pētniecības institūtā (National Institute for Health Research). Dzīvojot Apvienotajā Karalistē, Dace ir turpinājusi studēt Salfordas Universitātē, un ir ieguvusi maģistra grādu vides un sabiedrības veselībā

Dace ir viena no Diasporas māsu un vecmāšu apvienības iniciatorēm un veidotājām. Viņa ir vadītāja vienai no DiMVA pētniecības darba grupām.

Brīvajā laikā Dacei patīk gatavot ēst, lasīt grāmatas un doties garās pastaigās.

Elīna Kolodina

Elīna ir RGN (vispārējās aprūpes māsa) Karlingfordas aprūpes namā(Carlingford nursing home) Īrijā. Savu izglītību ieguvusi RSU Sarkanā Krusta medicīnas koledžā Rīgā, Latvijā. Pašlaik Elīna turpina savu izglītības attīstību Rīgas Stradiņa Universitātes māszinību bakalaura programmā.

Elīnai ir darba pieredze gan Latvijā RAKUS “Gaiļezers” iekšķīgo slimību nodaļā, gan Īrijā intelektuālās invalidātes aprūpes namā “Carlinn Heath”, kurā tiek nodrošināta aprūpe klientiem ar intelektuālās attīstības traucējumiem pēc gūtām smadzeņu traumām vai autiskā spektrā traucējumiem. Pašlaik viņa strāda Carlingford nursing home, kurā tiek nodrošināta aprūpe klientiem, kam nepieciešama aprūpe pēc hospitalizācijas periodā, kā arī tiem, kuriem nepieciešama īsa termiņa “atpūtas” vai ilga termiņa aprūpe.

Elīnai pašlaik interesē geriātriskā aprūpe, konkrētāk, pacientu ar demences diagnozi aprūpe. Par Diasporas māsu un vecmāšu apvienību Elīna saka tā:” Šī apvienība ir tas, unikālais pieredzes apmaiņas avots, kas līdzīgi kā Erasmus apmaiņas programma sniedz skatījumu māsu profesijas darbībā multikulturālā skatījumā, taču atšķirībā no Erasmus apmaiņas programmas, šis ir daudz dziļāks, informatīvāks skatījums māsu darba pieredzēs pasaulē! Un es kā valdes locekle vēlos turpināt izcelt šo unikālo vērtību.

Savu brīvo laiku Elīna pavada  kopā ar ģimeni apmeklējot muzejus vai atpūšoties pie dabas, lasot grāmatas vai apgūstot jaunas zinības. Taču tikpat būtisku viņa uzsver vienkāršu atpūšanos vienatnē, klusumā, uzkrājot enerģiju jaunam darba sparam!

Džuljeta Frolova

Biedrzine

Džuljeta māsas izglītību ieguva Rīgas 5. medicīnas skolā un savu profesionālo karjeru sāka  Rīgas Klīniskās universitātes slimnīcā “Gaiļezers”. Papildus māsas profesijai, Džuljeta ieguva arī kosmētiķes kvalifikāciju Rīgas Kosmētikas skolā.

Pēc pārcelšanās uz dzīvi Itālijā, Džuljeta ir strādājusi par māsu – asistentu plastiskās ķirurģijas klīnikā.

Džuljeta ir organizējusi un vadījusi DiMVAs dibināšanas pasākumu. Viņai darbošanās apvienībā dod iespēju iepazīties, sazināties un dalīties profesionālajā pieredzē ar kolēģiem Latvijā un pasaulē, tā sniedz iekšēju izaugsmi, izvirza jaunus mērķus un ceļ pašapziņu.

Brīvajā laikā Džuljeta aizraujas ar aktiermākslu Itālijas latviešu teātrī “Momento ”, kā arī ir aktīvs  Latviešu Itālijas un Šveices asociācijas “ALISI” biedrs.

Līga Čaunāne

Līga savu māsas pamatizglītību ir ieguvusi Daugavpils Medicīnas koledžā kā vispārējās aprūpes māsa. Dzīvojot uz strādājot Īrijā, viņa ir turpinājusi pilnveidot un papildināt savas zināšanas studējot gan Limerikas Universitātē (University of Limerick), gan Galvejas universitātē (National University of Ireland, Galway), un ieguvusi māsas-speciālista diplomus pulmonoloģijas pacientu aprūpē un kritisku pacientu aprūpē.

Līga profesionālās gaitas uzsāka Preiļu slimnīcā, kur strādāja par māsu gan terapijas, gan uzņemšanas nodaļās. Pārceļoties uz dzīvi Īrijā, Līga sāka strādāt Limerikas Universitātes slimnīcā (University Hospital Limerick), sākumā  vispārējās aprūpes terapijas nodaļā, tad intensīvās terapijas nodaļā, bet kopš 2019. gada un pašlaik strādā kā māsa-speciālists pulmonoloģijas pacientu aprūpē.

Līga aktīvi piedalās organizējot seminārus un konferences Diasporas māsu un vecmāšu apvienībā, kā arī darbojas apvienības komunikāciju grupā un palīdz veidot dimva.lv  mājas lapu.

Brīvo laiku Līga pavada kopjot dārzu, sportojot un lasot.

Santa Bula

Santa ir autorizēta māsa Norvēģijā. Dotajā brīdī strādā Alderstun omsorgssenter Rødøy kommuna. Savu māsu diplomu viņa ieguva Liepājas medicīnas skolā. Ambulatorās un aprūpes māsas profesionālo kvalifikāciju, Profesionālo bakalaura grādu veselības aprūpē un medicīnas māsas kvalifikāciju, veselības zinātņu maģistra grāds tika iegūts Rīgas Stradiņa universitātē. Sociālā darbinieka kvalifikācija un bakalaura profesionālo grādu sociālajā darbā kā arī izglītības zinātņu maģistra grādu pedagoģijā tika iegūts Liepājas Pedagoģijas akadēmijā.


Latvijā iegūta pieredze studentu izglītošanā no 2003.gada līdz 2019. gadam strādājot Rīgas Stradiņa universitātē. Vērtīga praktiskā darba pieredze ir iegūta strādājot Liepājas Reģionālajā slimnīcā ķirurģijas nodaļā un paralēli darbam vadot prakses studentiem kā arī ir pieredze geriatrisku un demences pacientu aprūpē.
Iegūtās zināšanas tiek regulāri papildinātas apmeklējot dažādus tālākizglītības kursus.
Prakstiskajā darbā liels uzsvars tiek likts uz to, lai pacients saņemtu kavlitatīvu un izcilu aprūpi.
Santai ir liels gods būt par DiMVAS biedru.
Brīvo laiku Santa labprāt pavada ceļojot un iegūstot jaunu pieredzi.

Ilze Tropa

Zane Puncule

Teoloģe, dzemdību dūla, jauno vecāku atbalsta persona un izglītotāja, mūža miega dūla, māsu palīgs.

Zanes profesionālās dzīves gājums ir bijis un turpina būt vērsts uz cilvēka holistisku izpēti un aprūpi. Izglītību ieguvusi Latvijā, Vācijā un Īrijā.

Hobiji ir lasīšana, adīšana un dabas izpēte, dārzkopība, rūpes par mājdzīvniekiem un došanās pārgājienos.