Vēsture

Diasporas māsu un vecmāšu apvienības pirmsākumi ir 2020. gada 16. janvārī, kad Lielbritānijā dzīvojošie mediķi tika aicināti uz diskusiju par Lielbritānijas mediķu ieguldījumu ilgtspējīgas Latvijas veselības nozares attīstībā.

Viens no ilgtspējīgas un kvalitatīvas veselības aprūpes stūrakmeņiem ir māsas un vecmātes profesijas atpazīstamība un profesionālā izaugsme.

Dace Dimza-Jones (klīnisko pētījumu speciāliste Mančestras NIHR) un Karīna Beinerte (bērnu un pusaudžu psihiatrijas rezidente Modslija Hospitālī) atpazina nepieciešamību apvienot latviešu māsas un vecmātes ārpus Latvijas. Par papildu dzinuli kļuva Pasaules veselības organizācijas 2020. gadā izsludinātais Starptautiskais māsu un vecmāšu gads.

2020. gada 4. jūlijā notika pirmā attālinātā “Apvienotās Karalistes diasporas māsu un vecmāšu tikšanās”, kurā piedalījās gandrīz 20 dalībnieku. Sākotnēji tika aicinātas Lielbritānijā strādājošās kolēģes, tomēr drīz tapa skaidrs, ka apzināšanas centieniem jāaptver visu pasauli.

Veiksmīgākai diasporas māsu un vecmāšu apzināšanai tika izveidota slēgta grupa Facebook platformā, kurā pašlaik ir virs 300 biedru. Šī grupa kalpo kā platforma, kurā dalīties ar informāciju, iesaistīties diskusijās un dalīties ar pieredzi.

Īsajā darbības laikā DiMVA ir nodibinājusi spēcīgas sadarbības saites ar radniecīgajām profesionālajām organizācijām Latvijā un diasporā, to vidū Latvijas Māsu associāciju un Latviešu ārstu un zobārtsu apvienība. Visus sadarbības partnerus var apskatīt šeit.

2021. gada sākumā izveidojās neliela pētniecības apakšgrupa, kuras ietvaros tika uzsākta diskusija par pētniecības attīstību māsām un vecmātēm kā vienu no aprūpes kvalitātes spēcināšanas ceļiem. Tika rīkoti gan oficiāli, gan neoficiāli iepazīšanās pasākumi māsām un vecmātēm un četru semināru sērija sadarbībā ar Lielbritānijas NHS Research and Development North West departamentu.

2021. gada 10. maijā Diasporas māsu un vecmāšu apvienība tika oficiāli reģistrēta Latvijas Uzņēmumu reģistrā kā nevalstiska bezpeļņas organizācija.