Apakšgrupas

Komunikācijas darba grupa

Komunikācijas darba grupa nodrošina organizācijas komunkāciju ar biedriem un sekotājiem. Organizācijai var sekot līdzi Twitter, Instagram, Facebook vietnēs. Darba grupas sastāvā ir Elīna Kolodina, Santa Bula, Simona Zelča, Lāsma Wisper, Ninete Apenite.

Pētniecības darba grupa

2021. gada sākumā izveidojās neliela pētniecības apakšgrupa, kuras ietvaros tika uzsākta diskusija par pētniecības attīstību māsām un vecmātēm kā vienu no aprūpes kvalitātes spēcināšanas ceļiem. Tika rīkoti gan oficiāli, gan neoficiāli iepazīšanās pasākumi māsām un vecmātēm un četru semināru sērija sadarbībā ar Lielbritānijas NHS Research and Development North West departamentu. Šīnī grupa darbojas Dace Dimza-Jones, Rita Konstante, Simona Zelča, Inga Grēbere.