Biedru Kopsapulce!

Aicināti piedalīties DiMVA biedru kopsapulcē , kas notiks zoom platformā 2022.gada 19.februārī, plkst 18.00-19.00 pēc LV laika.Dalīsimies ar padarītajiem darbiem , plānosim šī gada aktivitātes un finanšu atskaiti.Gaidām idejas pasākumiem un ieteikumus, kā uzlabot mūsu darbību/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *