Darbseminārs: “Kā veicināt zināšanu apmaiņu medicīnā starp Latvijas un diasporas mediķiem”

Zaiga Phillips-Alksne (Pediatre, ASV)
Madara Blumberga (Māsa BKUS, Latvija)
Elīna Dimiņa (Attīstības vadītāja BKUS, Latvija)

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *